Design By VV&E Team
Home ภาพตัวอย่างผลงาน งานก่อสร้าง ปั๊ม NGV ปตท. สุวินทวงศ์
งานก่อสร้าง ปั๊ม NGV ปตท. สุวินทวงศ์ PDF พิมพ์ อีเมล

บริษัททีเอสวีฯ ได้ทำการก่อสร้าง อาคารจ่ายน้ำมัน ในโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ Laughing

โครงสร้างอาคาร Compresser ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง สถานี พื้นที่รวม  300 m2 และ อาคารจ่ายน้ำมัน 4 หัวจ่าย ชนิด P1-4000 จำนวน 1 หลัง และอาคารจ่ายน้ำมัน P2-1000 จำนวน 1 หลัง  รายละเอียดโครงสร้างมีดังนี้

  • ฐานรากเสาเข็มตอก
  • เสา คาน เหล็กรูปพรรณ
  • พื้นคอนกรีต หล่อในที่
  • หลังคา Metal Sheet ทั้ง 3 อาคาร
  • งานปรับปรุง บริเวณ และ ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ 1 หลัง
งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved. งานก่อสร้างปัํม NGV สุวินทวงศ์! :: ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย copyright © tsv2003.com .All rights reserved.
ข้อความ
ค้นหา
เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้ เท่านั้นสามารถส่งข้อความได้!
ศุภชัย   |125.24.196.xxx |2016-06-30
สุดยอดเลยครับ สวยงามมาก
staff   |Administrator |2013-06-24
โครงการเสร็จสมบูรณ์ 100%
ศุภชัย   |203.158.220.xxx |2012-01-31
dfdfdfgdsfdsf
ศุภชัย  - เทคนิคการกอสร้าง   |203.158.220.xxx |2012-01-31
สวัสดีครับ ผมเรียนสาขาการจัดการงานก่อสร้าง ผมอยากขอรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน และรูปภาพประกอบ เพื่อที่จะทำรายงาน ขอความกรุณาให้ข้อมูลแก่ผมด้วย ขอบคุณครับ
Officer Report   |124.120.117.xxx |2009-08-14
100% Complete แล้วจ้าาาาา
admin   |SAdministrator |2009-04-28
งานก่อสร้าง ในโครงการ แล้วเสร็จ 100% รวมระยะเวลาก่อสร้างจริงทั้งสิ้น 3 เดือน กับ 15 วัน ( นับจากเริ่มตอกเสาเข็ม จนงานตกแต่งเสร็จ ) แต่ก็ยังมีงานที่ต้องเก็บรายละเอียด อีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ( ข้อมูล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552)
Officer Report   |124.120.116.xxx |2009-03-07
จะเริ่ม มุงหลังคา Metal sheet และ Spandrel วันเสาร์ ที่ 7 มีนา นี้ ครับ
Officer Report  - ยกโครงเหล็ก วางบน P1-4000, P2-1000   |124.122.178.xxx |2009-02-26
เริ่มยกโครงเฟรม วางบน เสาเหล็กที่ได้เตรียมไว้ ของเกาะจ่าย ทั้ง 2 เกาะ หลังจากนั้น ก็จะเริ่มวางรางน้ำ และ ติดตั้ง Metal sheet ครับ
Officer Report   |124.120.117.xxx |2009-02-21
เปอร์เซนต์งานก่อสร้างโดยรวม ของ อาคาร คอมเพรสเซอร์ อาคารจ่ายน้ำมัน ประมาณ 63% (ข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์) ระยะเวลาก่อสร้าง 1 เดือนพอดี นับจากหลังงานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
Officer Report  - รายงานความก้าวหน้า   |124.120.119.xxx |2009-02-16
สำหรับงานก่อสร้าง ในส่วน ของ อาคาร คอมเพรสเซอร์ - เตรียมขึ้นงานโครงสร้างหลังคา
ในส่วนของ งานเกาะจ่าย P1-4000 และ P2-1000 งานก่อสร้าง ฐานรากและเสาของโครงสร้าง เสร็จเรียบร้อย ยังคงเหลือ เฉพาะงาน โครงหลังคา เท่านั้น ซึ่ง คาดว่า งานโครงเหล็ก จะแล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 22 กพ. นี้
หากต้องการเพิ่มข้อความ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการ ให้คลิ๊กตรงปุ่ม "เขียนข้อความ" ด้านบน ครับ :)

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
TSV's Company Profile

VV&E Engineering Co.,Ltd.
CALL  086 313 2439
Email :eakarach@msn.com 

ไซท์งานก่อสร้าง TSV

ยังไม่มีรายการแปลในขณะนี้

image เยี่ยมชมไซท์งานก่อสร้าง อาคารควบคุมไฟฟ้า ในส่วน อาคาร MSS  MOC นิคมอุตสาหกรรม IRL มาบตาพุด ไปยังไซท์งาน...